Wybierz z naszych usług
Wyklikaj swój produkt
SEZONÓWKA WALK – Lato 2023
  • Karnet sezonowy jest przeznaczony dla turystów pieszych.
  • Karnet sezonowy obowiązuje na terenie narciarskim Skiareal Ještěd na krzesełkową kolejkę linową Skalka.
  • Karnet sezonowy jest ważny przez cały sezon letni 2023 w godzinach pracy krzesełkowej kolejki linowej Skalka.
  • Karnet sezonowy jest ograniczony do 1x przejazdu w obie strony (1x w górę i 1x w dół) w każdy dzień otwarcia kolejki.
  • Karnet sezonowy jest wystawiany na nazwisko i jest nieprzenoszalny, w przypadku nadużycia może zostać odebrany bez prawa do zwrotu kosztów.
  • Dopóki na karcie Gopass jest aktywny karnet sezonowy nie ma możliwości zakupu innych produktów w ramach karty.
  • BONUS: 15% rabatu w wybranych miejscach JEŠTĚD GASTRONOMY i 15% rabatu w wybranych miejscach JEŠTĚD MOTION.
Wykorzystanie w miejscach
  • Ještěd