Legendia
Vyberte si z našich služeb
Vyklikejte si váš produkt
Legendy - Sezónní vstupenka
Magiczny Bilet Sezonowy 2023 uprawnia do: Codziennych, jednorazowych wizyt na terenie Legendii w sezonie letnim 2023 w dniach, w których park jest czynny dla zwiedzających, zgodnie z kalendarzem otwarcia zamieszczonym na stronie www.legendia.pl; Wstępu na teren Legendii i korzystania ze wszystkich dostępnych w dniu wizyty atrakcji, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami dostępnymi na terenie parku i stronie internetowej www.legendia.pl; Korzystania z atrakcji Jama Bazyliszka w okresie jej funkcjonowania w weekendy w okresie od 4.03 do 2.04.2023, nie później jednak niż do pierwszego dnia otwarcia sezonu letniego 2023 Wstępu na wszystkie wydarzenia oraz imprezy otwarte organizowane przez Śląskie Wesołe Miasteczko sp. z o.o. (w tym m.in. na Legendię at Night), dedykowane również dla posiadaczy Biletów Sezonowych obowiązujących w sezonie letnim 2023.
Využití na místech
  • Legendia