Wybierz z naszych usług
Wyklikaj swój produkt
Obecnie produtky tego rodzaju są nie dostępne
Cena całkowita 179 Zł
Legendia – Magiczny Bilet Sezonowy 2023
  • Magiczny Bilet Sezonowy 2023 uprawnia do: 
  • Codziennych, jednorazowych wizyt na terenie Legendii w sezonie letnim 2023 w dniach, w których park jest czynny dla zwiedzających, zgodnie z kalendarzem otwarcia zamieszczonym na stronie www.legendia.pl; 
  • Wstępu na teren Legendii i korzystania ze wszystkich dostępnych w dniu wizyty atrakcji, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami dostępnymi na terenie parku i stronie internetowej www.legendia.pl; Korzystania z atrakcji Jama Bazyliszka w okresie jej funkcjonowania w weekendy w okresie od 4.03 do 2.04.2023, nie później jednak niż do pierwszego dnia otwarcia sezonu letniego 2023 
  • Wstępu na wszystkie wydarzenia oraz imprezy otwarte organizowane przez Śląskie Wesołe Miasteczko sp. z o.o. (w tym m.in. na Legendię at Night), dedykowane również dla posiadaczy Biletów Sezonowych obowiązujących w sezonie letnim 2023. 
Wykorzystanie w miejscach
  • Legendia