Legendia
Wybierz z naszych usług
Wyklikaj swój produkt
Cena całkowita 169 Zł
Legendia – Magiczny Bilet Sezonowy 2024 (lato)

Bilet Sezonowy do Legendii (sezon letni 2024) uprawnia do:
  • Codziennych, jednorazowych wizyt na terenie Legendii w sezonie letnim 2024 w dniach, w których park jest czynny dla zwiedzających, zgodnie z kalendarzem otwarcia zamieszczonym na stronie www.legendia.pl (po opuszczeniu terenu Legendii w danym dniu, ponowne wejście nie jest możliwe!); 
  • Wstępu na teren Legendii i korzystania ze wszystkich dostępnych w dniu wizyty atrakcji, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami dostępnymi na terenie parku, stronie internetowej www.legendia.pl i w Infocentrum Legendii; 
  • Korzystania z atrakcji Jama Bazyliszka w okresie jej funkcjonowania w weekendy w okresie od 2.03 do 24.03.2024, nie później jednak niż do pierwszego dnia otwarcia sezonu letniego 2024 (PROMOCJA: na podstawie Magicznego Biletu Sezonowego lato 2024 można również odwiedzać Jamę Bazyliszka w czasie ferii zimowych województwa śląskiego w okresie od 27.01 do 11.02.2024 r.); 
  • Wstępu na wszystkie wydarzenia oraz imprezy otwarte organizowane przez Śląskie Wesołe Miasteczko sp. z o.o. (w tym m.in. na Legendię at Night), z wyjątkiem tych, oznaczonych przez Organizatora, jako wyłączone z oferty Biletu Sezonowego; 
  • Przed wizytą w parku sprawdź kalendarz otwarcia i harmonogram działania atrakcji dostępne na stronie www.legendia.pl

Wykorzystanie w miejscach
  • Legendia