Zpět na FAQ

Reklamace

Reklamace je písemné podání, kterým si můžete uplatnit právo na reklamaci ve věci vad týkajících se nákupu služeb nebo zboží zakoupeného prostřednictvím programu Gopass.

REKLAMAČNÍM formulářem

Možné podat jen jako přihlášený uživatel

Písemně

zasláním na adresu Gopass SE, Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

E-mailem

na emailovou adresu reklamacia@gopass.sk

Vyřešila by to odpověď?

Ještě před zahájením reklamačního řízení zkuste najít řešení vašeho problému V sekci FAQ

Důležité lhůty pro podání a vyřízení reklamace

Reklamaci může zákazník podat v termínech uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Reklamace vybavujeme nejpozději do 30 dnů od jejich doručení. O vybavení reklamace je klient vždy informován.

Všeobecné obchodní podmínky

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží Gopass karty je možné uskutečnit zasláním formuláře.

Stáhnout formulář