Späť na FAQ

Reklamácia

Reklamácia je písomné podanie, ktorým si môžete uplatniť právo na reklamáciu vo veci nedostatkov týkajúcich sa nákupu služieb alebo tovarov zakúpených prostredníctvom programu Gopass.

Reklamačným formulárom

Možné podať len ako prihlásený užívateľ.

Písomne

zaslaním na adresu Gopass SE, Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Emailom

na emailovú adresu reklamacia@gopass.sk

Vyriešila by to odpoveď?

Ešte predtým, ako začnete reklamačné konanie, skúste nájsť riešenie svojho problému v sekcii FAQ

Dôležité lehoty pre podanie a vybavenie reklamácie

Reklamácie vybavujeme najneskôr do 30 dní od ich doručenia. O vybavení reklamácie je klient vždy informovaný. Klient môže reklamáciu podať v termínoch uvedených vo

Všeobecných obchodných podmienkach.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy pri nákupe tovaru Gopass karty je možné realizovať zaslaním formuláru.

Stiahnuť formulár