Powrót do FAQ

Reklamacja

Reklamacja to pisemne zgłoszenie, za pomocą którego możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do reklamacji z tytułu wad zakupionych usług lub produktów zakupionych w programie Gopass.

Formularzem reklamacyjnym

Można przesłać tylko jako zalogowany użytkownik.

Na piśmie

wysyłając pismo na adres Gopass SE, Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Słowacja

E-mailem

na adres e-mail reklamacia@gopass.sk

Czy odpowiedź rozwiązałaby problem?

Zanim zaczniesz procedurę reklamacyjną, spróbuj znaleźć rozwiązanie swojego problemu w zakładce FAQ

Ważne terminy składania i rozpatrywania reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji. Klient jest zawsze informowany o rozpatrzeniu reklamacji. Klient może zgłosić reklamację w terminach określonych w

Ogólnych Warunkach Handlowych.

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy zakupu karty Gopass można zrealizować poprzez przesłanie formularza.

Pobierz formularz